Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.22 %
  • Khác
    98.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai 1,275,000 51 % 30/06/2015
Nhựa Tân Tiến 147,000 5.88 % 30/06/2015
Đào Quý Tính Ủy viên Hội đồng quản trị 130,000 5.2 % 30/06/2015
Công ty CP Sonadezi An Bình 98,000 3.92 % 30/06/2015