Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.47 %
  • Khác
    97.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai 1275000.0 51.0 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến 147000.0 5.88 % 30/06/2015
Đào Quý Tính Thành viên Hội đồng quản trị 130000.0 5.2 % 30/06/2015
Công ty CP Sonadezi An Bình 98000.0 3.92 % 30/06/2015