Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.01 %
  • Khác
    28.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 16,524,000 51 % 11/07/2016
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,679,220 5.18 % 11/07/2016
Red River Holding 1,616,916 4.99 % 11/07/2016