Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.52 %
  • Khác
    26.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1.6524E7 51.0 % 11/07/2016
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1679220.0 5.183 % 11/07/2016
Red River Holding 1616916.0 4.99 % 11/07/2016