Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.64 %
  • Khác
    25.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 16,524,000 51 % 11/07/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 1,679,220 5.18 % 11/07/2016
Red River Holding 1,616,916 4.99 % 11/07/2016