Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.39 %
  • Khác
    40.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 1.3015229E7 49.928 % 18/03/2016
CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Việt 1380706.0 5.297 % 03/11/2016
Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn 1159821.0 4.449 % 22/12/2015