Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.08 %
  • Khác
    41.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 13,015,229 49.93 % 18/03/2016
CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Việt 1,280,706 4.91 % 24/05/2016
Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn 1,159,821 4.45 % 22/12/2015