Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.62 %
  • Khác
    73.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Shih Kuan Tung 397450.0 11.04 % 25/05/2018
Lê Đình Hiển Chủ tịch Hội đồng quản trị 268000.0 7.444 % 21/12/2016
Huỳnh Thanh Thảo 253500.0 7.042 % 19/10/2018
Phạm Văn Ba 188121.0 5.226 % 24/06/2015