Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.38 %
  • Khác
    75.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Shih Kuan Tung 289250.0 8.035 % 16/08/2016
Phạm Văn Ba 188121.0 5.226 % 24/06/2015
Lê Đình Hiển Chủ tịch Hội đồng quản trị 108000.0 3.0 % 24/06/2015