Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.07 %
  • Khác
    91.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 4.2706694E7 26.699 % 21/09/2017
Công ty TNHH XD - TM - DV Hà Thuận Hùng 1.6992E7 10.623 % 31/12/2017
Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát 9695663.0 6.061 % 26/06/2017
CTCP Sun Holdings 8000000.0 5.001 % 18/09/2017