Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.05 %
  • Khác
    94.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 5.0393899E7 26.699 % 06/06/2018
Công ty TNHH XD - TM - DV Hà Thuận Hùng 2.005056E7 10.623 % 06/06/2018
Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát 1.1440882E7 6.061 % 06/06/2018
CTCP Sun Holdings 9440000.0 5.001 % 06/06/2018