Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.33 %
  • Khác
    97.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dat Xanh 1.4338913E7 16.202 % 09/09/2016
Công ty TNHH XD - TM - DV Hà Thuận Hùng 1.416E7 16.0 % 09/09/2016
Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát 8079720.0 9.13 % 09/09/2016
Lê Kỳ Phùng Đại diện công bố thông tin 5552478.0 6.274 % 09/09/2016