Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.25 %
  • Khác
    97.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dat Xanh 1.7206696E7 16.202 % 26/06/2017
Công ty TNHH XD - TM - DV Hà Thuận Hùng 1.6992E7 16.0 % 26/06/2017
Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát 9695663.0 9.13 % 26/06/2017