Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (LBC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    42.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    57.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội 464124.0 42.58 % 20/11/2018
Vũ Minh Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 123875.0 11.365 % 23/11/2018
Trịnh Hải Đường Phó Tổng Giám đốc 76209.0 6.992 % 20/11/2018
Nguyễn Thị Thưởng 35125.0 3.222 % 24/06/2017