Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (LBC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.94 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    69.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội 337300.0 30.945 % 24/06/2017
Vũ Minh Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 118525.0 10.874 % 03/07/2018
Nguyễn Thị Thưởng 35125.0 3.222 % 24/06/2017