Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (LAI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty IDICO - CTCP 4,360,500 51 % 15/06/2015
Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc 2,052,000 24 % 15/06/2015
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 940,500 11 % 15/06/2015
CTCP May Tiến Phát 480,681 5.62 % 15/06/2015