Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (LAI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty IDICO - CTCP 4360500.0 51.0 % 15/06/2015
Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc 2052000.0 24.0 % 15/06/2015
SACOMBANK 940500.0 11.0 % 15/06/2015
CTCP May Tiến Phát 480681.0 5.622 % 15/06/2015