Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (LAI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) 4,360,500 51 % 15/06/2015
Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc 2,052,000 24 % 15/06/2015
SACOMBANK 940,500 11 % 15/06/2015
CTCP May Tiến Phát 480,681 5.62 % 15/06/2015