Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (LAI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - CTCP 4360500.0 51.0 % 15/06/2015
Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc 2052000.0 24.0 % 15/06/2015
SACOMBANK 940500.0 11.0 % 15/06/2015
CTCP May Tiến Phát 480681.0 5.622 % 15/06/2015