Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (L61: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.16 %
  • Khác
    43.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam ( Lilama ) 3863862.0 51.0 % 04/10/2016
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 380459.0 5.022 % 04/10/2016