Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35.23 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.42 %
  • Khác
    64.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam ( Lilama ) 1,402,346 35.24 % 10/05/2016
Phan Phúc Doãn 198,300 4.98 % 04/06/2015
Hoàng Văn Dư Ủy viên Hội đồng quản trị 195,000 4.9 % 30/06/2015
Hoàng Tuấn Anh Đại diện công bố thông tin 150,000 3.77 % 27/05/2016