Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.83 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    59.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam ( Lilama ) 1429000.0 40.829 % 30/06/2015
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội 350800.0 10.023 % 16/10/2014
Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Việt Nam 175000.0 5.0 % 30/06/2015