Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.23 %
  • Khác
    99.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội 1223850.0 15.109 % 07/12/2017
Đặng Văn Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị 997050.0 12.309 % 07/12/2017
Văn Phụng Hà 611250.0 7.546 % 07/12/2017
Nguyễn Đình Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 395850.0 4.887 % 07/12/2017
Nguyễn Thị Thúy 342900.0 4.233 % 07/12/2017
Đỗ Thị Hoan 303750.0 3.75 % 07/12/2017