Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    194.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.34 %
  • Khác
    -138.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội 1.26805E7 194.501 % 19/07/2016
SSI 962438.0 14.762 % 24/01/2018
Vũ Thị Bích Lộc 200000.0 3.068 % 31/12/2015