Công ty cổ phần Kosy (KOS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Việt Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị 5.33371E7 51.409 % 24/07/2018
Công ty cổ phần Đầu tư Mavico 1.0E7 9.639 % 24/07/2018
Nguyễn Thị Hằng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 9850000.0 9.494 % 24/07/2018
Nguyễn Thế Hùng 6300000.0 6.072 % 19/09/2017
Nguyễn Trung Kiên 6000000.0 5.783 % 24/07/2018
Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Tổng Giám đốc 4500000.0 4.337 % 24/07/2018