Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.65 %
  • Khác
    97.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Chế biến Thủy hải sản Liên Thành 1.19249E7 7.212 % 07/06/2017
Công ty cổ phần Đầu tư R.O.R Việt Nam 7468000.0 4.516 % 23/04/2015