Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Trần Duy Huyền Thành viên Hội đồng quản trị 1.5300684E7 4.783 % 14/09/2018
Nguyễn Thụy Quỳnh Hương Thành viên Hội đồng quản trị 1.4274247E7 4.462 % 14/09/2018
Bùi Thanh Hải Thành viên Hội đồng quản trị 1.404E7 4.389 % 14/09/2018