Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.09 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    48.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 1.326E7 51.092 % 12/12/2018
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 4060600.0 15.646 % 23/01/2019
Trần Kim Linh 2600000.0 10.018 % 11/12/2018
Hoàng Ngọc Hiếu 2400000.0 9.247 % 11/12/2018
Quỹ đầu tư cơ hội PVI 1434605.0 5.528 % 12/12/2018