Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.14 %
  • Khác
    98.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình 1400000.0 4.815 % 23/02/2016
Phạm Thị Hinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1118000.0 3.845 % 12/01/2017