Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.12 %
  • Khác
    98.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hải Đoàn 1900000.0 6.535 % 08/06/2017
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình 1400000.0 4.815 % 23/02/2016
Phạm Thị Hinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1118000.0 3.845 % 12/01/2017