Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    28.38 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.95 %
  • Khác
    64.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 4,007,387 31.38 % 31/12/2014
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 2,360,360 18.49 % 13/08/2016
Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 958,012 7.5 % 30/06/2016
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bến Thành 624,020 4.89 % 08/02/2013
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Quân 584,380 4.58 % 17/02/2011
Đinh Lê Chiến Ủy viên Hội đồng quản trị 566,930 4.44 % 31/12/2014