Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.87 %
  • Khác
    97.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Blue Point 2418310.0 17.126 % 17/04/2017
VCSC 958012.0 6.785 % 30/06/2016
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bến Thành 624020.0 4.419 % 08/02/2013
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Quân 584380.0 4.139 % 17/02/2011