Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    28.38 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.28 %
  • Khác
    64.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 4007387.0 31.385 % 31/12/2014
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 2603480.0 20.39 % 21/10/2016
Chi nhánh Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt Vàng 1174290.0 9.197 % 30/11/2016
Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 958012.0 7.503 % 30/06/2016
Trần Quốc Hùng 697000.0 5.459 % 17/02/2011
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bến Thành 624020.0 4.887 % 08/02/2013
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Quân 584380.0 4.577 % 17/02/2011
Đinh Lê Chiến Ủy viên Hội đồng quản trị 566930.0 4.44 % 31/12/2014