Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.79 %
  • Khác
    96.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 4007387.0 30.432 % 31/12/2014
CTCP Blue Point 2418310.0 18.364 % 17/04/2017
VCSC 958012.0 7.275 % 30/06/2016
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bến Thành 624020.0 4.739 % 08/02/2013
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Quân 584380.0 4.438 % 17/02/2011