Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.52 %
  • Khác
    97.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Quang Huy 2685000.0 19.015 % 06/07/2018
Nguyễn Trần Duy 1782310.0 12.622 % 06/07/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 987749.0 6.995 % 18/09/2018
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bến Thành 624020.0 4.419 % 08/02/2013
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Quân 584380.0 4.139 % 17/02/2011