Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.84 %
  • Khác
    65.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 27,121,110 11.59 % 21/10/2016
Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma 26,495,304 11.32 % 21/10/2016
Công ty TNHH đầu tư Tiên Lộc 23,155,600 9.9 % 21/10/2016
Vietnam Enterprise Limited 21,771,426 9.3 % 21/10/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 14,406,012 6.16 % 21/10/2016
VEIL HOLDINGS LTD 11,269,852 4.82 % 21/10/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 8,868,826 3.79 % 21/10/2016
Công ty TNHH đầu tư Lê Nguyễn 8,006,700 3.42 % 21/10/2016