Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    46.26 %
  • Khác
    53.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH đầu tư Tiên Lộc 4.7654225E7 11.51 % 21/09/2018
Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma 3.8948092E7 9.407 % 21/09/2018
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 3.5284473E7 8.522 % 21/09/2018
Vietnam Ventures Limited 2.5923528E7 6.261 % 28/09/2018
Vietnam Enterprise Limited 2.2859997E7 5.521 % 21/09/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2.1176837E7 5.115 % 21/09/2018
VEIL HOLDINGS LTD 1.6566682E7 4.001 % 21/09/2018
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.5888657E7 3.838 % 21/09/2018