Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.06 %
  • Khác
    66.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma 2.6495304E7 8.088 % 21/10/2016
Công ty TNHH đầu tư Tiên Lộc 2.31556E7 7.068 % 21/10/2016
Vietnam Enterprise Limited 2.1771426E7 6.646 % 21/10/2016
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 2.1121109E7 6.447 % 21/12/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.8177123E7 5.549 % 17/07/2017
Vietnam Ventures Limited 1.580252E7 4.824 % 21/12/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.4406012E7 4.397 % 21/10/2016
Grinling International Limited 1.151941E7 3.516 % 17/07/2017
VEIL HOLDINGS LTD 1.1269852E7 3.44 % 21/10/2016