Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    46.52 %
  • Khác
    53.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma 2.6495304E7 11.323 % 21/10/2016
Công ty TNHH đầu tư Tiên Lộc 2.31556E7 9.896 % 21/10/2016
Vietnam Enterprise Limited 2.1771426E7 9.304 % 21/10/2016
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 2.1121109E7 9.026 % 21/12/2016
Vietnam Ventures Limited 1.580252E7 6.753 % 21/12/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.4406012E7 6.156 % 21/10/2016
VEIL HOLDINGS LTD 1.1269852E7 4.816 % 21/10/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 8808610.0 3.764 % 20/02/2017
Công ty TNHH đầu tư Lê Nguyễn 8006700.0 3.422 % 21/10/2016