Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.3 %
  • Khác
    51.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH đầu tư Tiên Lộc 4.5384976E7 18.723 % 01/11/2017
Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma 3.7093421E7 15.303 % 01/11/2017
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 3.360426E7 13.863 % 01/11/2017
Vietnam Ventures Limited 2.2123528E7 9.127 % 01/11/2017
Vietnam Enterprise Limited 2.1771426E7 8.982 % 21/10/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2.0168416E7 8.32 % 01/11/2017
VEIL HOLDINGS LTD 1.5777792E7 6.509 % 18/10/2017
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.5132054E7 6.243 % 03/11/2017
Venner Group Limited 8821764.0 3.639 % 18/10/2017
Wareham Group Limited 8524139.0 3.517 % 18/10/2017
Công ty TNHH đầu tư Lê Nguyễn 8006700.0 3.303 % 21/10/2016
Grinling International Limited 7699330.0 3.176 % 16/10/2017