Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.57 %
  • Khác
    52.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH đầu tư Tiên Lộc 4.7654225E7 11.51 % 21/09/2018
Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma 3.8948092E7 9.407 % 21/09/2018
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 3.5284473E7 8.522 % 21/09/2018
Vietnam Ventures Limited 2.5923528E7 6.261 % 28/09/2018
Vietnam Enterprise Limited 2.2859997E7 5.521 % 21/09/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 2.0663303E7 4.991 % 28/11/2018
VEIL HOLDINGS LTD 1.6566681E7 4.001 % 30/11/2018
Wareham Group Limited 1.5845845E7 3.827 % 03/01/2019
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.5666156E7 3.784 % 30/11/2018