Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.45 %
  • Khác
    55.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH đầu tư Tiên Lộc 4.5384976E7 11.702 % 01/11/2017
Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma 3.7093421E7 9.564 % 01/11/2017
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 3.360426E7 8.665 % 01/11/2017
Vietnam Ventures Limited 2.1923528E7 5.653 % 30/03/2018
Vietnam Enterprise Limited 2.1771426E7 5.614 % 21/10/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2.0168416E7 5.2 % 01/11/2017
VEIL HOLDINGS LTD 1.5777792E7 4.068 % 18/10/2017
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.5132054E7 3.902 % 03/11/2017