Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.59 %
  • Khác
    78.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Lệ Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.8930867E7 14.067 % 29/12/2017
Công ty TNHH một thành viên PPK 2.0890514E7 10.158 % 30/06/2016
Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô 1.6867456E7 8.202 % 30/06/2016
Công ty TNHH Đầu tư Vinh Linh 1.0951548E7 5.325 % 18/01/2018
Công ty TNHH đầu tư Bất động sản An Thịnh Lộc 1.066E7 5.183 % 27/08/2015
VI Fund III 1.042492E7 5.069 % 30/10/2018
Liva Holdings Limited 1.034411E7 5.03 % 26/04/2018
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 8400000.0 4.084 % 31/12/2014
Công ty TNHH Tháp Láng Hạ 7660000.0 3.725 % 12/10/2015
NKD 7200000.0 3.501 % 11/09/2014
Công ty TNHH Kim Gia Hân 7200000.0 3.501 % 30/06/2016