Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.82 %
  • Khác
    76.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KinhDo 50,992,256 24.79 % 16/12/2015
Trần Lệ Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 25,930,867 12.61 % 18/09/2015
Công ty TNHH một thành viên PPK 20,890,514 10.16 % 30/06/2015
Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô 16,867,457 8.2 % 30/06/2015
Công ty TNHH đầu tư Bất động sản An Thịnh Lộc 10,660,000 5.18 % 27/08/2015
Deutsche Bank AG, London Branch 9,988,426 4.86 % 16/06/2016
Công ty TNHH Đầu tư Vinh Linh 9,436,908 4.59 % 10/12/2015
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 8,400,000 4.08 % 31/12/2014
Công ty TNHH Tháp Láng Hạ 7,660,000 3.72 % 12/10/2015
NKD 7,200,000 3.5 % 11/09/2014
Công ty TNHH Kim Gia Hân 7,200,000 3.5 % 30/06/2015