Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.44 %
  • Khác
    77.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KinhDo 5.0992256E7 24.794 % 16/12/2015
Trần Lệ Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.5930867E7 12.609 % 30/06/2016
Công ty TNHH một thành viên PPK 2.0890514E7 10.158 % 30/06/2016
Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô 1.6867456E7 8.202 % 30/06/2016
Công ty TNHH đầu tư Bất động sản An Thịnh Lộc 1.066E7 5.183 % 27/08/2015
Công ty TNHH Đầu tư Vinh Linh 9836906.0 4.783 % 16/11/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 8400000.0 4.084 % 31/12/2014
Công ty TNHH Tháp Láng Hạ 7660000.0 3.725 % 12/10/2015
NKD 7200000.0 3.501 % 11/09/2014
Công ty TNHH Kim Gia Hân 7200000.0 3.501 % 30/06/2016