Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.15 %
  • Khác
    65.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 7.525E7 38.164 % 11/01/2017
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 3.899665E7 19.778 % 12/12/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 3.248519E7 16.475 % 10/11/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.8177123E7 9.219 % 28/07/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn 1.6875E7 8.558 % 17/04/2014
Beira Limited 1.05E7 5.325 % 18/12/2015
Grinling International Limited 1.022201E7 5.184 % 25/07/2017
Đặng Nguyễn Quỳnh Anh 1.0E7 5.072 % 30/06/2015
Deutsche Bank AG, London Branch 9868040.0 5.005 % 16/09/2016
Kinhbac City Group 5950655.0 3.018 % 23/10/2009