Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.82 %
  • Khác
    69.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 7.525E7 16.019 % 11/01/2017
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 3.899665E7 8.301 % 12/12/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 3.248519E7 6.915 % 10/11/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 2.2427123E7 4.774 % 31/12/2015
Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn 1.6875E7 3.592 % 17/04/2014
Nguyễn Thị Kim Xuân 1.4226727E7 3.029 % 21/03/2014