Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    31.78 %
  • Khác
    68.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 67,250,000 14.32 % 30/06/2016
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 46,497,690 9.9 % 08/01/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 32,914,420 7.01 % 30/06/2015
Vietnam Enterprise Investments Limited 22,427,123 4.77 % 31/12/2015
Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn 16,875,000 3.59 % 17/04/2014
Nguyễn Thị Kim Xuân 14,226,727 3.03 % 21/03/2014