Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (JOS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.55 %
  • Khác
    99.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Tấn Dương Đại diện công bố thông tin 5,199,625 34.56 % 05/09/2016
Hồ Thị Tú Như Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,345,265 15.59 % 05/09/2016
Nguyễn Phú Dũng Phó Tổng Giám đốc 2,099,317 13.96 % 05/09/2016
Huỳnh Hải Triều Thành viên Hội đồng quản trị 1,565,850 10.41 % 05/09/2016
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 978,935 6.51 % 05/09/2016