Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    28.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    72.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn 6046000.0 37.321 % 31/12/2017
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 4536000.0 28.0 % 12/10/2015