Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    63.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 4536000.0 36.0 % 12/10/2015
Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn 2445900.0 19.412 % 26/10/2016