Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.75 %
  • Khác
    98.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1787865.0 7.498 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Bích Hạnh 853400.0 3.579 % 22/04/2017