Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.32 %
  • Khác
    93.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Thiết Kế Kiến Trúc Tương Lai 1.37293E7 20.0 % 20/07/2016
Tổng công ty địa ốc Sài Gòn 1.1158593E7 16.255 % 31/12/2015
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 6178410.0 9.0 % 17/01/2019
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 4006780.0 5.837 % 30/06/2018
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 3466050.0 5.049 % 18/07/2018
PCA International Opportunities Funds SPC 2553000.0 3.719 % 22/08/2013
Quỹ đầu tư cân bằng Prudential 2553000.0 3.719 % 27/04/2010
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 2351820.0 3.426 % 14/07/2015