Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.25 %
  • Khác
    89.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Đông Phương 128,016,876 13.64 % 23/07/2013
Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo 127,799,565 13.62 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 64,609,199 6.89 % 25/08/2016
VOF Investment Limited 56,268,126 6 % 23/07/2013
Đặng Thị Hoàng Yến Chủ tịch Hội đồng quản trị 54,349,633 5.79 % 30/06/2015
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 41,393,851 4.41 % 19/01/2016
Công ty TNHH Sản Xuất và Xây Dựng Kiên Lương 37,999,799 4.05 % 23/06/2016
Công ty CP phát triển hạ tầng Tân Tạo 34,589,047 3.69 % 25/12/2015
Trường Đại học Tân Tạo 33,083,000 3.53 % 20/06/2016
Công ty Cổ phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn Mê Kông 31,886,730 3.4 % 23/06/2016
Công ty Cổ phần Truyền Thông - Giải Trí và sản xuất Media Ban Mai 30,152,229 3.21 % 23/06/2016