Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.37 %
  • Khác
    96.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo 1.40969385E8 15.024 % 12/09/2018
Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 6.5944659E7 7.028 % 21/02/2018
VOF Investment Limited 5.6268126E7 5.997 % 23/07/2013
Đặng Thị Hoàng Yến Chủ tịch Hội đồng quản trị 5.4349633E7 5.792 % 30/06/2015
Trường Đại học Tân Tạo 4.6658E7 4.972 % 03/11/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Đông Phương 4.2996868E7 4.582 % 23/11/2016
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 4.1393851E7 4.411 % 19/01/2016
Công ty TNHH Sản Xuất và Xây Dựng Kiên Lương 3.7999799E7 4.05 % 23/06/2016
Công ty CP phát triển hạ tầng Tân Tạo 3.4589047E7 3.686 % 25/12/2015
Công ty Cổ phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn Mê Kông 3.188673E7 3.398 % 23/06/2016
Công ty Cổ phần Truyền Thông - Giải Trí và sản xuất Media Ban Mai 3.0152229E7 3.213 % 23/06/2016
Đặng Thành Tâm 2.9063039E7 3.097 % 27/07/2018