Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    48.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 6124423.0 51.0 % 27/09/2016
Công ty cổ phần hàng hải Á Châu 4353355.0 36.252 % 27/09/2016
CTCP Tiếp vận tân cảng Bình Dương 473524.0 3.943 % 22/03/2017