Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.8 %
  • Khác
    99.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Cơ khí Sabeco 936,000 26 % 31/12/2011
CTCP Thương mại nước giải khát Khánh An 848,700 23.58 % 08/07/2016
Công ty cổ phần An Hiền 588,484 16.35 % 21/07/2016
Vũ Thị Hoa 283,492 7.88 % 30/06/2016
Trương Thị Mỹ Phượng 264,133 7.34 % 06/10/2016
Nguyễn Thành Trung Ủy viên Hội đồng quản trị 184,200 5.12 % 15/07/2016
Bùi Quang Hải 180,000 5 % 22/06/2016