Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    45.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    55.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội 1.62E7 45.0 % 03/01/2018
CTCP Logistics hàng không ALS 9720000.0 27.0 % 03/01/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall 1710400.0 4.751 % 23/03/2018