Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.06 %
  • Khác
    93.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Việt Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1532857.0 13.306 % 30/06/2016
Hoàng Đình Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1356483.0 11.775 % 30/06/2016
Văn Phụng Hà 1088492.0 9.449 % 15/06/2017
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội 619155.0 5.375 % 28/06/2016
Nguyễn Thị Kiến 471408.0 4.092 % 12/01/2017
Phạm Hữu Ái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 423662.0 3.678 % 30/06/2016
Lê Tùng Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 372636.0 3.235 % 01/09/2016
Phùng Văn Quý Thành viên Hội đồng quản trị 360735.0 3.131 % 27/04/2017