Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.62 %
  • Khác
    88.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Việt Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2146000.0 14.774 % 14/09/2017
Hoàng Đình Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1899076.0 13.074 % 14/09/2017
America LLC 1453521.0 10.007 % 10/08/2018
Văn Phụng Hà 885108.0 6.094 % 04/12/2017
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội 866817.0 5.968 % 14/09/2017
Nguyễn Thị Kiến 659971.0 4.544 % 14/09/2017
Phạm Hữu Ái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 593127.0 4.083 % 14/09/2017
Lê Tùng Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 521690.0 3.592 % 14/09/2017
Phùng Văn Quý Thành viên Hội đồng quản trị 474368.0 3.266 % 03/08/2018
Nguyễn Thị Việt Hồng 466414.0 3.211 % 14/09/2017