Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.8 %
  • Khác
    88.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Việt Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2467900.0 14.734 % 05/12/2018
Hoàng Đình Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2183937.0 13.039 % 05/12/2018
America LLC 1671549.0 9.98 % 05/12/2018
Văn Phụng Hà 1017874.0 6.077 % 05/12/2018
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội 996840.0 5.952 % 05/12/2018
Nguyễn Thị Kiến 758967.0 4.531 % 05/12/2018
Phạm Hữu Ái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 682096.0 4.072 % 05/12/2018
Lê Tùng Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 599944.0 3.582 % 05/12/2018
Phùng Văn Quý Thành viên Hội đồng quản trị 545523.0 3.257 % 05/12/2018