Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.47 %
  • Khác
    87.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Việt Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,467,898 14.77 % 29/03/2019
Hoàng Đình Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,183,937 13.07 % 05/12/2018
America LLC 1,671,549 10.01 % 05/12/2018
Văn Phụng Hà 1,017,874 6.09 % 05/12/2018
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội 996,840 5.97 % 05/12/2018
Nguyễn Thị Kiến 758,967 4.54 % 05/12/2018
Phạm Hữu Ái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 682,096 4.08 % 05/12/2018
Lê Tùng Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 599,944 3.59 % 05/12/2018
Phùng Văn Quý Thành viên Hội đồng quản trị 545,523 3.27 % 05/12/2018