Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ (IDJ: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.35 %
  • Khác
    92.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thanh Hải 1907900.0 5.852 % 31/12/2017
Asean Small Cap Fund 1852600.0 5.683 % 19/03/2015
CTCP Thương Mại và Đầu tư Barotex Việt Nam 1580000.0 4.847 % 19/04/2016
Huỳnh Thị Mai Dung 1193000.0 3.66 % 13/01/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Quốc tế 1000000.0 3.067 % 31/12/2014