Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Dầu Khí IDICO (ICN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - CTCP 2550000.0 51.0 % 30/09/2015
Công ty TNHH Hayat 1138300.0 22.766 % 29/08/2017
CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Khánh An 1000000.0 20.0 % 23/08/2016
CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng Việt Nam 800000.0 16.0 % 29/08/2017