Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Dầu Khí IDICO (ICN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) 2550000.0 51.0 % 30/09/2015
CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Khánh An 1000000.0 20.0 % 23/08/2016
Nguyễn Thị Xuân Loan 938300.0 18.766 % 22/08/2016