Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.96 %
  • Khác
    82.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Asean Small Cap Fund 1,276,800 6.38 % 31/12/2014
Phạm Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,220,849 6.1 % 30/06/2015
Hanshin Engineering and Construction CO.,Ltd 1,197,000 5.98 % 31/12/2015
Phạm Đỗ Nhật Hưng 990,000 4.95 % 02/10/2014
Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 950,000 4.75 % 10/04/2010