Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    86.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.33 %
  • Khác
    4.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ giao thông vận tải 1.057638E9 86.16 % 30/11/2016
ANA Holdings Inc. 1.07668938E8 8.771 % 30/11/2016