Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    86.19 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.53 %
  • Khác
    4.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ giao thông vận tải 1.222368291E9 86.186 % 14/12/2018
ANA Holdings Inc. 1.07668938E8 7.591 % 30/11/2016