Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.75 %
  • Khác
    44.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam 5100000.0 51.0 % 31/12/2013
Trần Đình Vọng 618544.0 6.185 % 15/11/2016
Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng 375710.0 3.757 % 31/12/2017