Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (HTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    9.46 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    90.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện Lực Tp.HCM TNHH 7000000.0 32.696 % 20/03/2017
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam 2025000.0 9.459 % 20/03/2017
SAVICO 1350000.0 6.306 % 20/03/2017
CTCP Bảo hiểm Viễn Đông 1035000.0 4.834 % 20/03/2017