Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    99.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Nga 296,400 19.91 % 31/12/2014
Nguyễn Văn Luận Chủ tịch Hội đồng quản trị 159,150 10.69 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Thu Hương 150,300 10.1 % 30/06/2015
Đinh Thị Bích Dung Kế toán trưởng 117,640 7.9 % 30/06/2015
Nguyễn Thành Luân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 108,600 7.3 % 30/06/2015
Đặng Minh Hải Phó Tổng Giám đốc 93,350 6.27 % 30/06/2015
Đỗ Văn Hạnh 72,000 4.84 % 31/12/2014
CTCP Đầu Tư Phát Triển TM Dịch vụ Vận tải 168 61,900 4.16 % 30/06/2014
Công ty TNHH Hào Phong 61,900 4.16 % 31/12/2014
EFI., JSC 56,300 3.78 % 27/05/2013
Vũ Thế Phương Phó Tổng Giám đốc 55,000 3.7 % 30/06/2015