Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội (HSM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Bắc - Vinatex 1.18026E7 57.574 % 09/01/2018
CTCP Phát Triển Hạ Tầng Công Nghiệpvà Sản Xuất Kinh Doanh Dệt May Việt Nam 3816900.0 18.619 % 09/01/2018