Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.82 %
  • Khác
    94.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Văn Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 2500000.0 15.873 % 19/09/2018
Nguyễn Xuân Giáp Thành viên Hội đồng quản trị 1562500.0 9.921 % 19/09/2018
Nguyễn Tiến Nam Phó Tổng Giám đốc 625000.0 3.968 % 19/09/2018