Công ty cổ phần Cao su Hà Nội (HRG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Minh Hà Ủy viên Hội đồng quản trị 1234870.0 46.599 % 05/07/2016
CTCP Giầy Thượng Đình 913530.0 34.473 % 05/07/2016
Phạm Hồng Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị 268000.0 10.113 % 05/07/2016