Công ty cổ phần Cao su Hà Nội (HRG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Minh Hà Ủy viên Hội đồng quản trị 1,234,870 46.6 % 05/07/2016
CTCP Giầy Thượng Đình 913,530 34.47 % 05/07/2016
Phạm Hồng Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị 268,000 10.11 % 05/07/2016