Công ty cổ phần Cao su Hà Nội (HRG: OTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Minh Hà Thành viên Hội đồng quản trị 1234870.0 46.599 % 05/07/2016
Lưu Đức Dũng 384130.0 14.495 % 10/01/2017
Đào Ngọc Phượng Thành viên Hội đồng quản trị 290450.0 10.96 % 10/01/2017
Phạm Hồng Việt Đại diện công bố thông tin 268000.0 10.113 % 05/07/2016
Phan Kế Chung 265200.0 10.008 % 10/01/2017