Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương Mại (HRB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HABECO 2535360.0 40.0 % 28/08/2017
Phan Huy Tý Thành viên Hội đồng quản trị 1478472.0 23.326 % 28/08/2017
CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà 633840.0 10.0 % 28/08/2017
Nguyễn Hải Duy 449015.0 7.084 % 03/08/2018
Bùi Quang Thi 430995.0 6.8 % 19/06/2018
Nguyễn Lan Hương Phó Tổng Giám đốc 227195.0 3.584 % 28/08/2017