Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.87 %
  • Khác
    95.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân 38,244,658 8.02 % 23/02/2017
Trương Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 20,350,240 4.27 % 09/01/2017
Nguyễn Thị Diệu Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 18,189,840 3.82 % 01/12/2016
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận 14,742,000 3.09 % 17/05/2016