Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.92 %
  • Khác
    89.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông 25,110,000 5.89 % 30/06/2016
Cao Văn Hải 22,202,921 5.2 % 17/05/2016
Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Bảo Linh 21,600,000 5.06 % 17/05/2016
Trương Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 21,585,420 5.06 % 30/06/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 20,781,425 4.87 % 17/05/2016
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận 14,742,000 3.46 % 17/05/2016
Nguyễn Thị Diệu Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 14,189,840 3.33 % 30/06/2016