Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.68 %
  • Khác
    90.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông 2.43413E7 5.706 % 06/01/2017
Trương Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.035024E7 4.77 % 09/01/2017
Nguyễn Thị Diệu Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.818984E7 4.264 % 01/12/2016
Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông 1.725E7 4.044 % 10/07/2013
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận 1.4742E7 3.456 % 17/05/2016