Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.08 %
  • Khác
    94.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân 3.8244658E7 8.024 % 23/02/2017
Trương Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.035024E7 4.27 % 09/01/2017
Nguyễn Thị Diệu Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.818984E7 3.817 % 01/12/2016
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận 1.4742E7 3.093 % 17/05/2016