Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.0 %
  • Khác
    85.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Quý Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 6.906624E7 40.038 % 01/11/2018
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.5054547E7 8.727 % 01/11/2018
Chu Thị Lương 1.38E7 8.0 % 01/11/2018