Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.83 %
  • Khác
    97.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Vi Đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị 875374.0 13.049 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Đầu tư phân phối Satico 540417.0 8.056 % 30/06/2015
Nguyễn Đức Tiến Thành viên Hội đồng quản trị 426127.0 6.352 % 30/06/2015
Đinh Hà Duy Linh Thành viên Hội đồng quản trị 352449.0 5.254 % 30/06/2015
Hàn Nguyệt Thu Hương Thành viên Hội đồng quản trị 336058.0 5.009 % 30/06/2015
Đinh Hà Duy Trinh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 333233.0 4.967 % 30/06/2015
Đàm Thiện Ngọc 236600.0 3.527 % 24/12/2015