Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.62 %
  • Khác
    96.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Vi Đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị 984624.0 13.343 % 04/07/2017
Công ty cổ phần Đầu tư phân phối Satico 594459.0 8.056 % 04/07/2017
Nguyễn Đức Tiến Thành viên Hội đồng quản trị 468740.0 6.352 % 04/07/2017
Hàn Nguyệt Thu Hương Thành viên Hội đồng quản trị 391375.0 5.304 % 04/07/2017
Đinh Hà Duy Trinh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 388267.0 5.262 % 04/07/2017
Đinh Hà Duy Linh Thành viên Hội đồng quản trị 379705.0 5.146 % 04/07/2017
Đàm Thiện Ngọc 260260.0 3.527 % 04/07/2017