Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.55 %
  • Khác
    96.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Vi Đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị 984,624 13.34 % 04/07/2017
Công ty cổ phần Đầu tư phân phối Satico 594,459 8.06 % 04/07/2017
Nguyễn Đức Tiến Thành viên Hội đồng quản trị 468,740 6.35 % 04/07/2017
Hàn Nguyệt Thu Hương Thành viên Hội đồng quản trị 391,375 5.3 % 04/07/2017
Đinh Hà Duy Trinh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 388,267 5.26 % 04/07/2017
Đinh Hà Duy Linh Thành viên Hội đồng quản trị 379,705 5.15 % 04/07/2017
Đàm Thiện Ngọc 260,260 3.53 % 04/07/2017