Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.83 %
  • Khác
    97.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Vi Đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị 895113.0 13.343 % 02/03/2017
Công ty cổ phần Đầu tư phân phối Satico 540417.0 8.056 % 30/06/2015
Nguyễn Đức Tiến Thành viên Hội đồng quản trị 426127.0 6.352 % 30/06/2015
Hàn Nguyệt Thu Hương Thành viên Hội đồng quản trị 355795.0 5.304 % 02/03/2017
Đinh Hà Duy Trinh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 352970.0 5.262 % 02/03/2017
Đinh Hà Duy Linh Thành viên Hội đồng quản trị 345186.0 5.145 % 02/03/2017
Đàm Thiện Ngọc 236600.0 3.527 % 24/12/2015