Công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 2.4326178E7 40.544 % 14/03/2017
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 2.0E7 33.333 % 14/03/2017
Nguyễn Hải Từ 2400000.0 4.0 % 14/03/2017