Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (HPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đạm Hà Bắc 5423000.0 64.56 % 30/10/2017
CTCP Xuất nhập khẩu Hà Anh 999800.0 11.902 % 30/10/2017
CTCP Tập đoàn Tân Long 560000.0 6.667 % 30/10/2017