Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    35.43 %
  • Khác
    64.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Đình Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 211,976,188 25.15 % 25/08/2016
Vũ Thị Hiền 61,401,329 7.29 % 25/08/2016
Bank Invest 40,252,351 4.78 % 25/08/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 33,121,513 3.93 % 25/08/2016
Deutsche Bank AG, London Branch 31,483,585 3.74 % 25/08/2016