Công ty Cổ phần Bao bì PP (HPB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.48 %
  • Khác
    99.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Văn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 635420.0 17.374 % 30/06/2015
Lê Kim Phượng 320700.0 8.769 % 31/12/2017
Mai Hương Thành viên Hội đồng quản trị 304040.0 8.313 % 09/08/2017
Đỗ Văn Lê 302900.0 8.282 % 20/09/2017
Phạm Duy Dần 279920.0 7.654 % 11/06/2009
Đỗ Thị Phương 253100.0 6.921 % 20/09/2017
Bùi Tố Hùng Trưởng Ban Kiểm soát 203000.0 5.551 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Tuyết Trinh 190000.0 5.195 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Đầu tư An Tường 181800.0 4.971 % 30/06/2015
Trần Thị Thanh Hương 118900.0 3.251 % 20/11/2017
Mai Thúc Định Thành viên Hội đồng quản trị 114500.0 3.131 % 30/06/2015