Công ty Cổ phần Bao bì PP (HPB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.42 %
  • Khác
    99.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Văn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 635,420 17.37 % 30/06/2015
Lê Kim Phượng 292,500 8 % 25/06/2015
Phạm Thị Viết 283,300 7.75 % 13/10/2015
Đỗ Thị Phương 260,900 7.13 % 11/05/2015
HAIPAC 222,800 6.09 % 30/06/2015
Bùi Tố Hùng Ủy viên Hội đồng quản trị 203,000 5.55 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Tuyết Trinh 190,000 5.2 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Đầu tư An Tường 181,800 4.97 % 30/06/2015
Mai Thúc Định Phó Tổng Giám đốc 114,500 3.13 % 30/06/2015