Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.53 %
  • Khác
    83.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 656000.0 4.97 % 19/02/2016
Nguyễn Thế Quân Thành viên Hội đồng quản trị 526718.0 3.99 % 30/06/2016
Nguyễn Quốc Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 437385.0 3.314 % 30/06/2016