Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.67 %
  • Khác
    82.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
America LLC 670500.0 5.08 % 05/01/2018
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 656000.0 4.97 % 19/02/2016
Nguyễn Thế Quân Thành viên Hội đồng quản trị 526718.0 3.99 % 30/06/2016
Nguyễn Quốc Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 437385.0 3.314 % 30/06/2016