Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.1 %
  • Khác
    80.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
America LLC 1422000.0 11.016 % 01/10/2018
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 656000.0 5.082 % 19/02/2016
Nguyễn Thế Quân Thành viên Hội đồng quản trị 526718.0 4.08 % 30/06/2016
Nguyễn Quốc Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 437385.0 3.388 % 30/06/2016