Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    26.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.98 %
  • Khác
    68.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 260000.0 26.002 % 31/12/2013
Nguyễn Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 103400.0 10.341 % 30/06/2015
Đinh Quang Huy 75080.0 7.509 % 07/09/2017
Nguyễn Hợi Chủ tịch Hội đồng quản trị 53480.0 5.349 % 30/06/2015
Lưu Thị Thoa Thành viên Hội đồng quản trị 44180.0 4.418 % 30/06/2015